DMG/SGS rækker ud til skolerne

Når vi graver grus, får vi mulighed for et kig ind i fortiden.

Denne mulighed vil vi gerne give de omkringliggende skoler til vores grusgrave som led i et naturfagligt forløb.

Vi graver grus, hvor sidste istid har lagt materialerne.

Der er, med andre ord, rig mulighed for at se fortidens miljøer og studere de kræfter, der har dannet aflejringerne. Samtidig giver et besøg anledning til en snak om materialer, bæredygtighed og om hvordan området skal se ud, når grusgravningen er slut.

Et besøg i en grusgrav kan, fx for de store klasser, indgå i et fællesfaglig undervisningsforløb indenfor biologi, fysik/kemi og geografi. 

Ved at besøge en af vores grusgrave får eleverne mulighed for at lave egne undersøgelser, som er tilpasset klassetrin.

I DMG/SGS mener vi, det er vigtigt, at vi bidrager til lokalområdet og det vil vi gerne gøre ved at invitere skoler til at lægge noget af undervisningen i naturfag ud i en af vores grusgrave.

Vores geolog ser frem til at tage imod jer.

Kontakt: Anette Petersen

Mail: anette@damilog.dk eller mobil: 81 88 64 70