AFFALDSHÅNDTERING

Vi tager vores grønne ansvar alvorligt

Få hjælp og rådgivning omkring affaldshåndtering

Når du afleverer affald på et af vores miljøcentre, sørger vi for, at affaldet bliver behandlet korrekt. I 2021 trådte nye regler i kraft for håndtering af byggeaffald. De kræver blandt andet, at de involverede parter skal arbejde sammen på en ny måde.

Som modtageanlæg kan vi hjælpe og rådgive dig omkring processen, når du skal af med bygge- og anlægsaffald. Vi er nemlig vant til at håndtere dokumentation og anmeldelse af affald. 

Affaldshåndtering

Nye regler omkring affaldshåndtering i affaldsbekendtgørelsen

Den 1. januar 2021 kom der en ændring i affaldsbekendtgørelsen. Den ændring har stor betydning for både bygherre, affaldstransportør og modtageanlæg.

Med de nye regler får bygherren ansvar for at screene og kortlægge miljøfarlige stoffer og materialer i de bygningsdele, der skal renoveres, ombygges eller nedrives.

Bygherren skal også anmelde affaldet til kommunen. Og kommunen skal herefter give anmeldelsen et løbenummer. Det løbenummer skal oplyses til os som modtageanlæg sammen med den digitale anmeldelse. Når vi har modtaget det sidste læs affald, skal vi indberette løbenummer, affaldsmængde opdelt i fraktioner og dato for modtagelse.   

Processen kræver derfor, at alle parter følger processen, så affaldet bliver registreret korrekt. Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre i forhold til affaldshåndtering, er du altid meget velkommen til at kontakte os. 

Find nærmeste miljøcenter

Kontakt os, så kan vi hjælpe dig.