KLASSE 2 OG 3 JORD

Modtagelse og håndtering af forurenet jord

Aflever forurenet klasse 2 og 3 jord hos os

Når du afleverer forurenet jord i klasse 2 og 3 på vores modtageanlæg, håndterer vi det efter bestemmelserne i Vejledning i håndtering og bortskaffelse af forurenet jord på Sjælland”. 

Formålet er at forebygge, fjerne eller begrænse skadelig virkning fra jordforurening på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Og det er en indsats, vi meget gerne vil bidrage til.

Jordprøver viser forureningsgrad

Når du afleverer jord hos os, foretager vi en jordprøve og analyserer forureningsgraden. Herefter inddeler vi jorden i en af fire klasser:

  • Klasse 1: Ren jord der frit kan anvendes
  • Klasse 2: Lettere forurenet jord der kan genanvendes inden for matriklen
  • Klasse 3: Forurenet jord til rensning eller deponering omfatter forurenet jord der oftest skal til rensning og/eller deponering
  • Klasse 4: Kraftigere forurenet jord til rensning med eventuelt efterfølgende deponering 

Når vi har dokumenteret jordens forureningsgrad, sørger vi for, at den bliver transporteret til den rigtige destination, for eksempel til rensning eller deponi.

Spar penge på at sortere forurenet jord

Hvis du har overskudsjord, der for eksempel er blandet med brokker, kan der være penge at spare for dig. Det er nemlig dyrt at køre den type forurenet jord direkte til et modtageanlæg.

I den situation kan det godt betale sig at få jorden sorteret, før den sendes videre til et modtageanlæg. Det kan vi blandt andet hjælpe dig med på vores miljøcentre. Her sørger vores folk for, at de tungere fraktioner bliver sorteret fra.

Få tilbud på jordsortering

Kontakt os, så kan vi hjælpe dig.