AFFALDSFRAKTIONER

Sortering i fraktioner sikrer høj genanvendelse

Aflever dit affald på en af vores miljøstationer

På vores miljøcentre tager vi imod dit affald. Her kan du aflevere byggeaffald, haveaffald og deponi sorteret i de rigtige affaldsfraktioner.

Hvis du ikke har sorteret affaldet, når du afleverer det, kan vi sørge for, at det bliver gjort. Det gør vi ved håndsortering, så vi sikrer, at for eksempel plast, beton og sten bliver separeret og kommer i de rigtige fraktioner.

 

På vores miljøcentre tager vi imod de almindelige affaldsfraktioner:

Der er styr på papirarbejdet

Når du afleverer erhvervsaffald, kan der være krav om dokumentation. Vores erfarne medarbejdere sørger for, at papirarbejdet er i orden – både i forhold til anmeldelse, sporbarhed og registrering. På den måde kan vi sammen sikre, at der er styr på dokumentationen, og at vi får registreret materialets forureningsgrad. 

Hvis du har spørgsmål omkring dokumentation eller myndighedsbehandling i forhold til aflevering af dit affald, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Find nærmeste miljøcenter

Kontakt os, så kan vi hjælpe dig.