JORDFORBEDRING

Genanvendelse af råjord i bygge- og anlægsprojekter og til terrænregulering

Genanvendelse af råjord

Reducerer forbrug af naturens råstoffer

Egnet til terrænregulering og bygge- og anlæg

Genanvend råjord til bygge- og anlægsprojekter

Ofte får vi råjord ind med en del muld i. Når vi sorterer mulden fra, kan man genanvende jorden til bygge- og anlægsprojekter.

Det kan for eksempel være i forbindelse med anlæggelse af til- og frakørselsramper. Her kan man bruge råjord, der er renset for muld. Fordelen ved at bruge forbedret jord er, at vi sparer på jordens egne råstoffer. 

Råjord brugt til at anlægge til- og frakørselsramper

Vejdirektoratet har blandt andet brugt råjord, da de skulle anlægge motorvejstikørsler. Her har vi leveret råjord i stedet for råstofmaterialer. 

Råjorden blev leveret på lokationen, hvor jorden blev stabiliseret, så den kunne anvendes til anlægsprojektet.

Ved at forbedre overskudsjord og frasortere mulden, kan vi hjælpe bygherrer og entreprenører med at genanvende materialer. På den måde er vi med til at passe lidt bedre på de naturlige ressourcer og sikre bedre vilkår for miljø og klima.

Terrænregulering i landbruget

Forbedret råjord anvendes også til terrænregulering i landbruget. Hvis der er arealer, der står under vand, kan vi eksempelvis hæve terrænet, så dyrkningsværdien forbedres. 

Vi kan også hjælpe med myndighedsbehandling, så der indhentes de påkrævede tilladelser. Det kan for eksempel være landzonetilladelse og miljøgodkendelse, der kan være nødvendige i forbindelse med jordforbedring på landbrugsarealer.

jord til kartering

Jordprøver og jordanalyser af overskudsjord

klasse 2 og 3 jord

Modtagelse og håndtering af forurenet jord

DOKUMENTERET JORD

Få svar på om din overskudsjord er forurenet