BÆREDYGTIGHED

Vi tager vores grønne ansvar alvorligt

Vi tænker grønt i alle dele af vores forretning

Når vi graver råstoffer, sørger vi for at tage hensyn til miljøet. Når vi er ekstra omhyggelige med at sortere affaldet i de rigtige fraktioner, er det for at skåne belastningen på miljøet. Og når vi modtager forurenet jord, håndterer vi den efter alle de foreskrevne regler for at skåne naturen. 

Kort sagt, så tænker vi grønt på alle vores forretningsområder.

Vi ved nemlig, at vi som miljøvirksomhed har et særligt ansvar. Og det tager vi alvorligt. Derfor behandler vi naturen med respekt. 

Når vi for eksempel er færdige med at grave råstoffer i et område, sørger vi for at området reetableres med høj biodiversitet og gode leveforhold for insekter og padder – naturligvis i samarbejde med lodsejer, myndigheder og borgerne i området. 

Det er en af de måder, vi giver noget tilbage til naturen.

FN’s Verdensmål

FN’s Verdensmål er blevet en naturlig del af vores hverdag. Men der er især to af målene, vi altid har øje på. Det ene handler om måden, vi forbruger på, og det andet handler om at minimere vores kulstofudledning. 

Verdensmål #12
Ansvarligt forbrug og produktion

Når vi får affald og jord ind, genanvender og genbruger vi så mange materialer som muligt. Vi sørger også for at håndtere alle materialer miljømæssigt forsvarligt. Når vi har dokumenteret et materiales forureningsgrad, bliver det håndteret derefter, for at reducere miljøbelastningen.

Et af materialerne, vi genanvender, er beton. Det knuser vi, så det kan genanvendes til vejopbygning. På den måde kan vi tilbyde et alternativ til grus og andre råstoffer. Vi knuser også tegl, som bruges i eksempelvis vækstmedier som taghavejord udviklet af Byggros.

Verdensmål #13
Reducere CO2-udslip

I en miljøvirksomhed har vi brug for store maskiner. Vi bruger gummigeder, sorteringsværker og gravemaskiner til at håndtere de mange tons materialer, vi modtager.

Men vi sørger også for, at vores maskinpark er så ny som mulig, så vi kan minimere CO2-udslippet – og på sigt er vores maskiner måske hybrid-maskiner. Samtidig har vi etableret modtageanlæg flere steder på Sjælland, så vognmændene har mulighed for at minimere kørslen – og dermed kulstofudledningen fra deres vogne.