GRUSGRAVE OG RÅSTOFFER

Hent dine råstoffer i en af vores grusgrave på Sjælland

Grusgrave på hele Sjælland

Stort udvalg af råstoffer

Kodeks for godt naboskab ved råstofudvinding

Stort udvalg af råstoffer i vores grusgrave på Sjælland

I vores grusgrave på Sjælland indvinder vi en lang række råstoffer. Faktisk håndterer vi mere end 600.000 tons råstoffer hvert eneste år. Det er for eksempel sandfyld, grus, sten og meget mere.

Med en velvoksen maskinpark med gummigeder, gravemaskiner og sorteringsværker kan vi hurtigt og effektivt håndtere de mange tons råstoffer og inddele dem i fraktioner. Det betyder, at du kan få præcis det materiale, du har brug for. 

Råstoffer og vækstmedier til bygge- og anlægsprojekter

Med et stort udvalg af råstoffer i vores grusgrave kan vi levere stort set alt i grus, sten og vækstmedier til bygge- og anlægsprojekter. Du kan blandt andet bruge materialerne til at anlægge:

  • Veje
  • Indkørsler
  • Fundamenter
  • Gårdspladser
  • Stier
  • Jordvolde
  • Plæner
  • Taghaver
  • Og meget mere

Find nærmeste grusgrav

Kontakt os, så kan vi hjælpe dig. 

Naturbaserede løsninger

DMG/SGS bidrager til udvikling af international standard for naturbaserede løsninger – på engelsk: Nature based Solutions (NbS).

Vi vil gerne være med til at udvikle den internationale standard for naturbaserede løsninger på samfundsmæssige problemer. Det gør vi ved at udfylde en selvevaluering af en af vores grusgrave, som skal efterbehandles til naturformål. 

I Danmark efterbehandles mange grusgrave til naturformål og der er bred enighed om, at de kan bidrage til at øge arealet af naturtyper, som der i dag er mangel på og derved samtidig bidrage til øget biodiversitet.

Hvis evalueringen falder ud, som vi håber på, så vil vores case indgå i et internationalt case-study udført af en ekspertkommission under IUCN. IUCN er en international naturbeskyttelsesorganisation, som har medlemmer fra hele verden – både regeringer, organisationer og eksperter.

IUCN ønsker, med den internationale standard for naturbaserede løsninger, at skabe klarhed og præcisere hvilke projekter, der opfylder at være en naturbaseret løsning. Dette er bl.a. for at modvirke ’greenwashing’ (grøn, vildledende markedsføring).

Hvis du har lyst til at høre mere om naturbaserede løsninger og om, hvordan vi indgår, så kontakt: 

Anette Petersen, mail: anette@damilog.dk eller mobil: 81 88 64 70

VÆKSTMEDIER

Få en jordblanding skræddersyet til dit behov

GRUS OG STEN

Find alt i grus og sten til dit bygge- og anlægsprojekt