GODT NABOSKAB

DMG/SGS er tilsluttet kodeks for godt naboskab

Det betyder at vi arbejder efter nogle principper lige fra ansøgning om gravetilladelse til efterbehandling er afsluttet. Formålet er at sikre bedst mulig sameksistens med omgivelserne både før, under og efter gravning. 

Inden der graves

Vi forpligter os til at invitere til dialog med naboer og tage bedst muligt hensyn til naboers synspunkter i graveplaner og efterbehandling. Dette princip følger vi hver gang vi selv står for at ansøge om gravetilladelse.

I nogle af vores grusgrave, er det anden part der har stået bag processen med ansøgning og planlægning af efterbehandling. Vi ønsker ved vores tilslutning til kodeks om godt naboskab at signalere til vores samarbejdspartnere, at en god dialog med omgivelserne er vigtig for os.

Mens der graves

Vi forpligter os til at orientere naboer, hvis tids- og graveplaner ændres væsentligt. Samtidig vil der blive reageret hurtigt på henvendelser fra naboer om gener, og vi vil i fællesskab prøve at finde en løsning. 

Du kan kende kodeksvirksomheder på dette mærke: