VI HJÆLPER DIG AF
MED DIT AFFALD

Vi modtager, sorterer og håndterer dit affald

Modtageanlæg på Sjælland

Høj genanvendelse af affaldsfraktioner

Miljørigtig sortering

Kom af med affaldet fra bygge- og anlægsprojekter

På vores miljøcentre på Sjælland modtager vi affald fra bygge- og anlægsindustrien. Her håndterer vi alt fra beton, tegl, mursten og haveaffald til deponi og brændbart affald. 

Affald

Mest muligt affald bliver genanvendt

På vores modtageanlæg sørger vi for, at så meget materiale som muligt bliver genanvendt. På den måde kan både vi og vores kunder bidrage til, at vi når FN’s klimamål.

For når vi kan knuse blandet tegl og beton og genanvende det som ballastmateriale til eksempelvis stier, giver vi affaldsmaterialer nyt liv. Og når vi neddeler haveaffaldet og genanvender det til vækstmedier og taghavejord, bliver det ført tilbage til samfundet som en værdifuld ressource. 

For os er det nemlig vigtigt, at materialerne får den længst mulige levetid – og at miljøet belastes mindst muligt.

Find nærmeste miljøcenter

Kontakt os, så kan vi hjælpe dig. 

affaldsfraktioner

Sortering i fraktioner sikrer høj genanvendelse

AFFALDSHÅNDTERING

Korrekt håndtering af alle typer affald