Vi modtager, sorterer og håndterer dit affald på vores miljøcentre på Sjælland. Hvis du har brug for at komme af med overskudsjord, kan vi tage imod det. 

Vi har et stort udvalg af råstoffer i vores grusgrave på Sjælland og vi leverer til både erhverv og privat.